Langas.net Logo

Adresų knygutė

[ Lietuviai Kanadoje -> Adresų knygutė ]


Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje

Skyrius naujai atvykstantiems imigrantams

2002 m. balandžio menesį Kanados pilietybes ir imigracijos ministerijos leidimu prie Kanados Lietuvių Bendruomenės buvo įkurtas skyrius naujai atvykstantiems imigrantams. Skyrius padeda:

surasti gyvenamąją vietą,

gauti sveikatos ir socialinio draudimo korteles,

rasti nemokamas anglų kalbos pamokas,

atidaryti banke sąskaitas,

gauti valdžios skiriamas pašalpas,

ir kiti patarnavimai.
Visi šie patarnavimai yra nemokami.

Visais klausimais kreipkitės į Jolantą Stasiulevičienę

Adresas:  1 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5E1

telefonas: 416-533-3292

el.pašto adresas: klb@kanada.ca

į pirmą puslapįteisines pastabos

Created with Qixite

puslapio pradžia

Siūlymus, pastabas, klausimus siųskite adresu: