langas.net » airija » archyvas » archyvinė informacija » kiti klausimai » 
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

Lietuvoje registruotų automobilių eksploatacija Airijoje

Jei trumpai, tai Airijoje užregistruoti automobilį reikia iki kitos darbo dienos pabaigos nuo automobilio įvažiavimo į šalį. Registracija gali būti pastovi arba laikina.

Informacija

Lietuvos ambasada pateikė mums šiek tiek informacijos apie įstatymus, kurie reguliuoja Lietuvoje registruotų automobilų eksploataciją Airijoje.

Laiškas iš draudimo kompanijos Lietuvoje

Klausimas

Gal galite smulkiau paaiškinti, draudžiant airišku draudimu automobilį, bonusaigaunami iš Lietuvos kompanijos, kas tai? Kas turi būti patvirtinta konkrečiai?

Atsakymas

(Paruošė Rita Lučnikovaitė)

Turite įrodyti, kad draudėtės automobilį, laiko tarpą ir kad niekada neprašėte kompensacijų. t.y. nebuvo padaryta avarija ar pan. už kurią draudimo kompanija Jums turėjo atlyginti.

Jeigu esate draudęsi Lietuvoje, paprašykite, kad Jūsų kompanija išrašytų Jums tokį dokumentą angliškai. Jie visi žinos, ko Jūs norite.

Dabar airių draudimo kompanijos susisiekia su lietuviškomis, tikrindamos ar informacija dokumente yra tikra.

Teksto pavyzdys

Prašau išduoti man anglišką patvirtinimą, jog aš Jūsų kompanijoje savo automobilį draudžiau X metų (nuo xxxx iki yyyy) ir per paskutinius Y metų nepakliuvau į autoįvykius, už kuriuos Jūsų kompanija man būtų turėjusi sumokėti kompensaciją. Šis patvirtinimas bus naudojamas gauti nuolaidoms Airijos draudimo kompanijose (no claim bonus).

© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)