AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

Autorines teises ir teisines atsakomybes apribojimai

Langas.net puslapiuose teikiama informacija bei publikuojami straipsniai gali buti atspausdinami privaciam nekomerciniam naudojimui, taciau be langas.net redakcijos rastisko leidimo sia informacija kitu budu publikuoti, dauginti arba platinti draudziama. Tai iskaito informacijos publikavima, dauginima ir platinima elektroniniu budu. Langas.net taip pat pasilaiko isskirtinas autorines teises i svetaines puslapiuose naudojamus HTML tekstus bei visus grafinius ir programavimo elementus, kurie nera akivaizdziai kile is kitu svetainiu. Sias teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai (ypac 1999 m. geguzes 18 d. priimtas "Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymas", Nr. VIII-1185).

Langas.net puslapiuose atskiru autoriu publikuojami straipsniai nebutinai isreiskia administracijos nuomone.

Nors langas.net darbuotojai stengiasi, kad pateikiama informacija butu tiksli ir aktuali, mes neatsakome uz pateiktos informacijos naudojimosi padarinius ir raginame skaitytojus visados kreiptis i originalius informacijos saltinius.

Langas.net taip pat deda pastangas, kad musu puslapiuose nurodytose svetimose interneto svetainese pateikiamas turinys butu patikimas, tinkamas nepilnameciams ir nepriestaraujantis Lietuvos Respublikos istatymams. Nepaisant siu pastangu, langas.net neatsako uz svetimu svetainiu turini ir ju naudojimosi padarinius.

Prasome skaitytoju apie netikslia informacija pranesti puslapi tvarkanciam bendradarbiui, o apie nuorodas i abejotino turinio svetaines informuoti langas.net administratoriu.

Atsiusdami informacija arba straipsnius, autoriai pareiskia savo sutikima su siame puslapyje isdestytomis salygomis.
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)