langas.net » airija » archyvas » archyvinė informacija » kiti klausimai » 
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

Airijos nepriklausomybės deklaracijos vertimas

Laikinoji Airijos Respublikos Vyriausybė į Airijos žmones

 

AIRIAI IR AIRĖS,

 

Dievo ir mirusiųjų kartų vardu, iš kurių ji perima seną valstybingumo tradiciją, per mus Airija telkia prie vėliavos savo vaikus ir kyla už savo laivę.

 

Subūrusi ir pažadinusi drąsą per slaptą revoliucinę organizaciją - Airijos Respublikonų Broliją, bei per atviras karines organizacijas - Airių Savanorius ir Airijos Piliečių Armiją, kantriai išugdžiusi drausmingumą, ryžtingai išlaukusi tinkamo momento viešai pasirodyti, dabar ji naudojasi šia proga ir, remiama savo ištremtųjų vaikų Amerikoje bei narsių sąjungininkų Europoje, bet pirmiausia pilnai pasikliaudama savo pačios ryžtu, smogia visiškai neabejodama dėl pergalės.

 

Mes iškilmingai pareiškiame, kad Airijos tautos teisė valdyti Airiją ir nevaržomai tvarkyti airių lemtį, yra suvereni ir neginčijama. Kad ir kaip ilgai svetima tauta bei vyriausybė šią teisę savinosi, ji liko nenuslopinta: niekada ši teisė nebus užgniaužta, nebent pati airių tauta būtų sunaikinta. Kiekviena airių tautos karta ryžtingai pareikšdavo teisę į savo valstybės laisvę ir nepriklausomybę. Šešis kartus per pastaruosius tris šimtus metų jos tai pareiškė ginklu. Tvirtai laikydamiesi šios svarbiausios teisės ir vėl gindami ją ginklu viso pasaulio akivaizdoje, mes skelbiame Airijos Respubliką suverenia nepriklausoma valstybe ir savo bei ginklo draugų gyvybe prisiekiame ginti jos laisvę, gerovę ir išaukštinti ją tarp tautų.

 

Airijos Respublika turi teisę ir todėl reikalauja kiekvieno airio ir airės ištikimybės. Visiems savo piliečiams Respublika garantuoja religijos ir pilietinę laisvę, lygias teises ir lygias galimybes ir skelbia, kad yra pasiryžusi siekti visos valstybės ir visų jos dalių laimės bei klestėjimo, lygiai brangindama visus tautos vaikus ir užmiršdama skirtumus, kuriuos uoliai skatino svetima vyriausybė, tuo praeityje atskirdama mažumą nuo didumos.

 

Iki ginklu nebus pasiekta tinkama proga sudaryti nuolatinę nacionalinę Vyriausybę, atstovaujančią visą Airijos tautą ir išrinktą jos vyrų ir moterų balsavimu, sudarytoji Laikinoji Vyriausybė tvarkys pilietinius ir karinius Respublikos reikalus jos žmonių labui.

 

Mes patikime Airijos Respublikos reikalus Aukščiausiojo Dievo globai ir prašome Jį palaiminti mūsų ginklus, o taip pat meldžiame, kad nė vienas tarnaujantis šiam tikslui neužtrauktų gėdos bailumu, nežmoniškumu ar plėšimu. Šią svarbiausią valandą airių tauta, narsumu bei drausme ir savo vaikų ryžtu aukotis bendram labui, privalo įrodyti, jog ji verta didingos lemties, kuriai yra pašaukta.

 

Laikinosios Vyriausybės vardu pasirašė:

Thomas J. Clarke

Sean MacDiarmada

Thomas MacDonagh

P. H. Pearse

Eamonn Ceannt

James Connolly

Joseph Plunkett

Parsisiųsti kitu formatu

Laikinoji_Airijos_Respublikos_Vyriausybe_i_Airijos_zmones.pdf

© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)