langas.net » airija » archyvas » archyvinė informacija » kiti klausimai » 
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

Kur ir kaip gauti neteistumo pažymą?

Reikia nusiųsti prašymą adresu:

Chief Superintendent
Liaison
Garda Headquarters
Phoenix Park
Dublin 8

Prašyme reikia nurodyti kam pažyma reikalinga irvisus adresus kuriais gyvenai Airijoje, nepamiršk įdėti voką suatgaliniu adresu ir
pašto ženklu.

Ši procedūra veikė 2002 viduryje ir nevisiškai sutapo su aprašytąja policijos (Garda) svetainėje.

Nuorodos

© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)