langas.net » airija » archyvas » archyvinė informacija » kiti klausimai » 
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

Dėl ko ten kovoja teroristai?

Klausimas

Girdėjau, kad Airijoje yra daug teroristų, kurie dėl kažko kovoja. Ar ten nebaisu?

Atsakymas

Taigi čia labiau atsakymas tiems, kas žioplinėjo per geografijos ir anglų kalbos pamokas:Airijos saloje yra atskira suvereni valstybė Airijos Respublika, kurios sostinė yra Dublinas.

Tos pačios salos šiaurinėje dalyje yra Šiaurės Airija, kurios sostinė yra Belfastas. Šiaurės Airija šiuo metu yra Didžiosios Britanijos dalis, tuo tarpu nemaža dalis Šiaurės Airijos gyventojų norėtų būti arba nepriklausoma valstybe arba Airijos Respublikos dalimi. Tam priešinasi Šiaurės Airijoje gyvenantys anglai. Taigi dėl šių interesų priešpriešos Belfaste ir atsirado IRA (Airijos išsivadavimo armija) , kuri po to legalizavosi. Dar vėliau atsirado Real IRA (tikroji Airijos išsivadavimo armija) veikianti teroristiniais būdais.

© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)