langas.net » didž. britanija » darbas
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA

VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

Sveiki atvykę į Jungtinę Karalystę

Šis skyrius skirtas žmonėms, atvykstantiems dirbti į Jungtinę Karalystę iš aštuonių naujų Europos Sąjungos šalių. Jis jums sutieks informacijos apie juridines teises, mokesčius, duokumentus, bei kitus svarbius dalykus čia dirbant.

Didžiąją dalį šios informacijos paruošė Profsąjungų Kongresas (TUC). Tai yra organizacija, atstovaujanti Britanijos profsąjungoms. TUC yra vienintelė profsąjungų konfederacija Britanijoje su daugiau kaip 70 profesinių sąjungų, iš viso turinčių beveik 7 milijonus narių. TUC nepriklauso jokiems darbdaviams, vyriausybinėms organizacijoms ar politinėms partijoms.

Bet kokios šalies teisinė sistema yra be galo sudėtinga, taigi nėra įmanoma išaiškinti kiekvienos JK įdarbinimo įstatymo detalės. Todėl šiame skyriuje pateikiamas įvadas į pagrindus ir nuorodos, kur galima gauti detalesnės informacijos jus dominančia tema.

Prieš pradedant dirbti

Prieš pradėdami dirbti, turite užsiregistruoti. Vidaus Reikalų Ministerija (The Home Office) yra vyriausybinės organizacijos departamentas, kuris registruoja darbuotojus iš naujų Europos Sąjungos šalių - narių. Jūs galite užsiregistruoti, įeidami į tinklalapį.

Jums taip pat reikės Nacionalinio draudimo numerio (National Insurance number) tam, kad galėtumėte legaliai dirbti. Jums jo reikės, kai jau turėsite darbą. Tam, kad gauti Nacionalinio draudimo numerį, jums reikės užsisakyti susitikimą dėl pokalbio 'asmenybės nustatymui' artimiausiame darbo centre (Job Centre). Tai yra valstybinė įstaiga, veikianti daugumoje didelių miestų ar didmiesčių rajonų. Jums reikės jūsų asmens įrodymo dokumento (tokio, kaip pasas), taip pat įrodymo, kad dirbate. Daugiau informacijos galima rasti http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp

Kai kurie darbdaviai gali pasiūlyti jums darbą, nemokant Nacionalinio draudimo ar mokesčių, kitaip vadinamą 'grynieji į rankas' (cash in hand). Tai yra įstatymo pažeidimas. Jei jie pažeidžia šį įstatymą, labai įtikėtina, kad jie taip pat pažeis kitus įdarbinimo įstatymus, ypatingai tuos, kurie apsaugo darbuotojus. Jums bus labai sunku priversti darbdavius paisyti bet kokių jūsų juridinių teisių, jei nedirbsite legaliai. Turite vengti tokios rūšies darbo.

Kiekvienas darbuotojas JK-e turi Nacionalinio draudimo numerį. Jis reikalingas sekant, kaip mokami socialinio draudimo įnašai. Jei uždirbate daugiau, kaip £80 per savaitę, tada jūs ir jūsų darbdavys turite mokėti tai, kas vadinama Nacionalinio draudimo įnašais. Tai yra tam tikri mokesčiai. Darbuotojai už tai atitinkamai įgyja teisių įvairioms socialinio draudimo pašalpoms. Socialinio draudimo įnašų mokėjimas JK-e taip pat padeda padeda jums sukaupti įvairių lengvatų tėvynėje.

Jums taip pat reikės mokėti pajamų mokesčius. Jų dydis priklauso nuo įvairių faktorių. Kiekvienas darbuotojas JK-e turi mokesčių kodą, kurį darbdavys naudoja, kad apskaičiuotų, kiek mokesčių turi mokėti jūsų vardu. Jei pradedate pirmą darbą Jungtinėje Karalystėje, tikriausiai pradėsite mokėti 'ypatingąjį mokestį' ('emergency tax'), kol jums bus duotas mokesčio kodas. Jums tai pat gali duoti laikiną Nacionalinio draudimo numerį, kol nebus paskirtas tikras numeris.

Turėkite omenyje, kad jūsų darbdaviui nereikia laikyti jūsų paso ar kitų asmens tapatybės dokumentų. Jis neturi teisės jų neatiduoti. Darbdaviai gali pasidaryti tų dokumentų kopijas savo raštvedybai.

Darbininkas ar darbuotojas?

Kiekvienas, dirbantis Jungtinėje Karalystėje, turi tas pačias pagrindines teises, tokias, kaip uždarbio minimumas ar teisė į apmokamas atostogas.

Yra ypatingos teisės tų, kurie ieško darbo per įdarbinimo agentūrą ar nusikalstamo pasaulio atstovą (gangmaster), - žr. žemiau.

Daug darbininkų gauna geresnes teises, kadangi jie turi legalų darbuotojo (employee) statusą. Mes apie tai aiškiname žemiau.

Visų šių įdarbinimo teisių galima priversti laikytis įstatymu. Tai galima padaryti Darbo Tribunole - specialiame teisme, kuris sprendžia daugumą su darbu susijusių problemų - arba padedant profesinei sąjungai, jei esate jos narys. Vėliau pakalbėsime apie tai daugiau šiame lapelyje.

Dauguma dirbančių žmonių JK-e yra darbuotojai (employees), dėl to gauna geresnes teises. Bet daugelį darbų greičiausiai atliks atvykstantys į šią šalį trumpiems laikotarpiams - įskaitant beveik visus tuos, kuriuos įdarbina agentūros. Tokie dirbantieji negali būti laikomi darbuotojais (employees).

Jei į daugumą klausimų atsakysite 'taip' šiame 'darbuotojo' stulpelyje, tai tikriausiai esate darbuotojas. Jei atsakymas yra 'taip' 'darbininko ' stulpelyje, tai tikriausiai esate darbininkas.

darbuotojas

· Ar jūsų darbdavys reikalauja, kad dirbtumėte tam tikras valandas ir moka už jas nepriklausomai nuo to, ar yra darbo jų metu?

· Ar jūsų darbdavys kontroliuoja, ką dirbate ir nurodo, kaip ir kada tai dirbti?

· Ar jums reikia asmeniškai tą darbą dirbti (t.y. jūs negalite parūpinti kito darbuotojo, kad jūsų vardu atliktų šį darbą?)

· Ar jūsų darbdavys duoda jums įrankius ir kitą darbo įrangą?

· Ar darbdavys jūsų vardu moka mokesčius ir Nacionalinį draudimą (nors daugeliui darbininkų taip pat išskaičiuojami mokesčiai ir Nacionalinis draudimas iš užmokesčio, taigi vien tik tas faktas nerodo, kad esate darbuotojas)

· Ar turite raštišką sutartį su darbdaviu, kurioje yra frazė 'darbo sutartis' ('contract of employment')

darbininkas

· Ar jūsų darbdavys vien tik siūlo darbą ir moka už jį, kai jam to reikia?

· Ar galite nuspręsti, kada dirbsite, o gal galite netgi atsisakyti darbo, kai jums jį pasiūlys?

· Ar galite, jei norite, parūpinti kitą dirbantįjį, kad atliktų tą darbą vietoje jūsų?

· Ar turite pats pasirūpinti įrankiais?

· Ar turite pats susimokėti mokesčius ir Nacionalinį draudimą?

· Ar turite raštišką susitarimą su darbdaviu, kuriame yra frazė 'paslaugų kontraktas'?

Nacionalinis minimalus darbo užmokestis

Štai minimumas, kurį jums gali mokėti per valandą, kurią dirbate:

 • jei jums yra 22 ar daugiau metų, turėtumėte gauti mažiausiai £4.50 per valandą, šiam užmokesčiui 2004 m. spalio mėn. pakylant iki £4.85;
 • jei jums yra nuo 18 iki 21 metų, turėtumėte gauti mažiausiai £3.80, šiam užmokesčiui 2004 spalio mėn. pakylant iki £4.10;
 • jei jums yra 16 ar 17 metų, nuo 1 spalio 2004 m., turėsite gauti mažiausiai £3.00 per valandą.

Arbatpinigiai, kuriuos jums duoda tiesiogiai, nesiskaito, tačiau kuriuos moka jums, kaip atlyginimo dalį - skaitosi.

Tačiau išyla du sunkumai:

Ką galima legaliai išskaičiuoti iš jūsų atlyginimo?

Jei jums suteikiamas gyvenamasis plotas, daugiausiai galima išskaičiuoti £26,25 per savaitę (arba £3,75 per dieną, kai gyvenamasis plotas suteikiamas mažesniams laikotarpiui, negu pilna savaitė).

Negalima nieko išskaičiuoti už bet kokį maitinimą ar užkandžius, kuriais aprūpinama. Jei suteikiamas transportas jus nuvežti į darbą ir parvežti, galima išskaičiuoti. Tokiu atveju nėra apribojimų, ir tai yra įprastas piktnaudžiavimo šaltinis.

Ką daryti, jei nenustatytos darbo valandos?

Kai kuriems žmonėms mokama už atliktą darbą, o ne už darbo laiką. Ir tokiu atveju galite gauti minimalaus darbo atlygio apsaugą. Tačiau sistema, kuria buvo naudojamasi tai apskaičiuoti, buvo taip piktnaudžiaujama, kad nuo 2004 m. spalio mėnesio jinai yra keičiama.

Jei manote, kad jums nemokamas minimalus atlyginimas, galite pasiskųsti tiesioginiu telefonu 0845 6000 678 (Anglijoje, Škotijoje ir Valijoje) arba 0845 6500 207 (Šiaurės Airijoje). Taip pat galite ieškoti tolesnio patarimo iš savo profsąjungos, jei esate narys, arba iš patarimų agentūros.

Teisės dėl darbo laiko

Tai apima poilsio pertraukas, atostogas ir atostogų apmokėjimą, naktinį darbą ir tai, kiek valandų galite dirbti kiekvieną savaitę. Yra lapelių, kuriuose rašoma apie šias teises. Jų galima paprašyto TUC’o Žinok savo teises telefonu 0870 600 4 882 .

Poilsio pertraukos

Turite teisę į 20 minučių poilsio pertrauką, kai jūsų darbo diena yra ilgesnė, kaip šešios valandos. Tačiau jei jums mažiau, kaip 18 metų, tai turite teisę į 30 minučių pertrauką po keturių su puse valandų darbo.

Atostogos

Turėtumėte gauti keturių savaičių apmokamas metines atostagas.

(Kai kurios įdarbinimo agentūros apeidavo šią taisyklę, sakydamos, kad jūsų valandinis atlyginimas įskaito atostogų apmokėjimą, ir kad dėl to jos jums neturi papildomai mokėti, jei padarote pertrauką. Mažų mažiausiai jūsų sutartyje turi būti aiškiai pasakyta, kad jūsų atlyginime įskaičiuotas atostoginis apmokėjimas, ir kokia suma yra jūsų atostoginis apmokėjimas.)

Atkreipkite dėmesį, kad tokie būdai, prie kurių jūs esate pripratę, kaip antai 13-asis(ar 14-asis) mėnesinis atlyginimas ir atostoginių mokėjimas nėra normalūs Britanijoje.

Naktinis darbas

Reguliarūs naktinių pamainų darbuotojai neturėtų dirbti daugiau, kaip aštuonias valandas kiekvieną 24-valandų laikotarpį. Darbo laiko reguliavimo Taisyklės leidžia, kad naktinis darbas būtų vidutiniškai nustatomas 17-os savaičių laikotarpyje tokiu pat būdu, kaip ir savaitinės darbo valandos. Naktinių pamainų darbininkai taip pat turi teisę į nemokamą sveikatos apžiūrą.

Darbo savaitė

Jūs turite teisę nedirbti daugiau, kaip 48 valandas per savaitę. Šis apribojimas yra vidutiniškai apskaičiuojamas 17-os savaičių periode. Galite atsisakyti šios teisės, tačiau niekas negali priversti jūsų jos atsisakyti, o galite ir vėl ja naudotis bet kokiu metu, tačiau jums gali reikėti laukti iki trijų mėnesių, kad gauti apsaugą.

Sveikatos ir darbo apsauga

Jūsų darbdavys privalo aprūpinti jus saugia ir sveika darbo aplinka. Tai turi įskaityti jūsų apmokymą sveikatos ir darbo apsaugos jūsų darbovietėje klausimais. Yra daug specialių taisyklių, taikomų bet kokioje darbovietėje, kur yra ypatinga rizika dirbantiesiems.

Taip pat jūs turite teisę, kad agentūra ar samdančioji kompanija su jumis nesielgtų mažiau palankiai, negu su kitais dirbančiaisiais dėl jūsų lyties, rasės, neįgalumo, nėštumo, seksualinės orientacijos ir religijos ar įsitikinimų. Nuo 2006 taip pat bus pažeidžiamas įstatymas, jei darbdaviai diskriminuos darbuotojus ir darbo beieškančius dėl jų amžiaus.

Be to, jums leidžiama tapti profsąjungos nariais. Darbdaviui neprivalote sakyti, kad esate nariai. Jūsų negali diskriminuoti dėl to, kad esate profsąjungos nariais.

Ieškant darbo per agentūrą

Jokių registravimo mokesčių

 • Įdarbinimo agentūra negali imti iš jūsų mokesčio dėl to, kad paprasčiausiai surastų jums darbo ar įtrauktų jus į savo registrą.
 • Įdarbinimo agentūra negali reikalauti, kad pirktumėte iš jų kitus produktus ar paslaugas, tokius, kaip CV rašymą, apmokymą ar asmeninės apsaugos įrangą, kaip sąlygą naudotis agentūros paslaugomis susirasti darbą.

Įdarbinimo agentūros turi gauti pinigus iš darbdavių, kuriems reikia darbuotojų, o ne iš tų, kurie ieško darbo.

Užmokesčio gavimas

Agentūra negali sulaikyti jūsų atlyginimo paprasčiausiai dėl to, kad negavo atlyginimo iš kompanijos ar organizacijos, kur dirbote, ar dėl to, kad negalite pateikti pasirašytos laiko ataskaitos. Kai samdančioji kompanija atsisako pasirašyti laiko ataskaitą, yra agentūros atsakomybė nustatyti jūsų tikrai atidirbtas valandas. Jums turi už jas užmokėti.

Raštiškas atlyginimo ir sąlygų patvirtinimas

Kai sudarote sutartį su agentūra, jums turi būti įteiktas raštiškas atlyginimo ir sąlygų patvirtinimas prieš pradedant bet kokį darbą. Tai galioja tais atvejais, kai agentūra stengiasi surasti jums surasti laikiną darbą ar naują pastovų darbą. Kai jau susitarta dėl atlyginimo ir sąlygų ir patvirtinta raštu, tai negalima nieko keisti, nebent jei jūs sutinkate. Bet kurie pakeitimai, dėl kurių susitarta, turi būti patvirtinti penkių darbo dienų laikotarpyje.

Jei agentūra jums ieško laikino darbo, tai raštiškame pareiškime turi būti tokie punktai:

 • ar jūs apibūdinamas, kaip agentūros darbuotojas, ar darbininkas, su kuriuo sudarytas ‘kontraktas dėl paslaugų’ (‘contracted for services’). Paprastai jūs būsite darbininkas (žr. psl.3 dėl šio svarbaus skirtumo);
 • jame turi būti sakoma, kas jums bus sumokama už visą atliktą darbą;
 • prieš kiek laiko jums reikia įspėti darbdavį, išeinant iš darbo, ir prieš kiek laiko jus turi įspėti, kad pabaigtų kontraktą;
 • užmokestis, kurį jums mokės, arba minimalus užmokestis, kurį agentūra tikisi dėl jūsų gauti. Jis turi būti mažiausiai valandinis nacionalinis minimalus užmokestis;
 • ar jums mokės kas savaitę ar kas mėnesį;
 • kiek jums suteiks apmokamų atostogų. Dauguma agentūrų darbininkų yra apsaugoti Darbo laiko taisyklių (Working Time Regulations), ir jiems priklauso mažiausiai keturių savaičių atostoginis atlyginimas per metus (žr. aukščiau).

Sveikata ir sauga

Agentūros privalo žinoti apie bet kokią riziką sveikatai ir saugumui, apie kuriuos žino ir samdantysis. Turi būti imamasi priemonių, kad išvengti ar kontroliuoti tą riziką.

Jos turi patikrinti, kad samdantysis yra atlikęs išsamų sveikatos ir saugumo rizikos įvertinimą, ir jos taip pat turi užtikrinti, kad esate informuotas apie situaciją prieš tai, kaip jus nusiųs į tą organizaciją.

Papildomos darbuotojų teisės

Jei turite legalų ‘darbuotojo’ statusą, tai gaunate papildomų teisių, tačiau jums gali reikėti dirbti bandomąjį laikotarpį (qualifying period). Tai reiškia, kad jūsų teisės nepradeda galioti pačią pirmą darbo dieną, bet tik po to, kai jau dirbote tam pačiam darbdaviui tam tikrą laikotarpį. Šis skyrius išdėsto papildomas teises, kuriomis naudojasi darbuotojai, ir kiek laiko turite jų laukti. Jūs taip pat tebeturite visas darbininkų teises, apibūdintas aukščiau.

Teisės, kai prašote darbo

 • Jūsų negali diskriminuoti pasirenkant darbą dėl jūsų lyties, rasės, tautybės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, religijos ar dėl to, kad esate profsąjungos narys.

Teisės nuo pirmos darbo dienos

 • Jums turi duoti raštišką pareiškimą, rodantį, kiek jūs uždirbate, ir kiek jums bus išskaičiuota iš atlyginimo. (Tai ne tas pats, kas įdarbinimo kontraktas, nors įdarbinimo kontraktas gali irgi turėti šią informaciją).
 • Jūs turite teisę į 26 savaičių motinystės atostogas, jei buvote nėščia, kai pradėjote dirbti.
 • Jūs galite pasiimti neapmokamų atostogų dėl nenumatytų šeimyninių aplinkybių.
 • Galite atsiprašyti iš darbo dėl apsilankymo pas gydytoją, jei esate nėščia.
 • J ūs esate apsaugoti nuo atleidimo iš darbo dėl kai kurių ribotų priežasčių, įskaitant nėštumą, informavimą apie darbovietės netinkamą veiklą ir veiklą profsąjungose.
 • Jūs turite teisę nebūti diskriminuojami dėl lyties (įskaitant nėštumą), rasės (arba ES piliečių atvejais, tautybės), seksualinės orientacijos, religijos ar bet kokio neįgalumo, arba dėl priklausymo profsąjungai.
 • Jūs turite teisę patraukti profsąjungos atstovą ar bendradarbį į drausmines pražangas svarstančią tarybą ar skundo nagrinėjimo posėdį.
 • Turite teisę, kad darbdavys pripažintų jūsų profsąjungą ir apsvarstytų jūsų darbo sąlygas, jei dauguma darbuotojų to nori.
 • Turite teisę į vienodai apmokamą darbą, kaip ir priešingos lyties asmenys, atliekantys tą patį darbą, kaip ir jūs.
 • Turite teisę, kad iš jūsų užmokesčio neišskaičiuotų pinigų (išskyrus pelno mokestį ir nacionalinį draudimą), nebent jei dėl to sutikote iš anksto.
 • Galite pareikšti pretenzijas dėl kontrakto pažeidimo, jei jūsų darbdavys jus atleidžia iš darbo iš anksto, kaip susitarta, neįspėjęs, arba pažeidžia kokią nors kitą įdarbinimo sąlygą.
 • Jei mokate nacionalinio draudimo mokesčius, pagal įstatymą galite reikalauti apmokėjimo už dėl ligos praleistas dienas, jei sirgote keturias dienas iš eilės.

Teisės po mėnesio

 • Apie atleidimą iš darbo jus turi įspėti prieš savaitę.
 • Jums turi būti apmokėta, jei jus laikinai nušalina nuo pareigų dėl sveikatos problemų.
 • Jums turi sumokėti algą, jei atleidžia iš darbo.

Teisės po dviejų mėnesių

 • Turite teisę gauti raštišką pareiškimą dėl jūsų samdos sąlygų, kuriame turi būti parašyta apie atlyginimą, darbo valandas, kur turėsite dirbti, atostogas ir kitas teises ir lengvatas, kaip antai teisę į pensiją. Nors raštiškas pareiškimas ir nėra samdos sutartis, labai svarbu, kad tokį turėtumėte, kadangi jis galės būti naudojamas teisme ar tribunole, jei iškils problemų.

Teisės po šešių mėnesių

 • Galite papildomai gauti 26 savaites motinystės atostogų (papildomai prie jau anksčiau paminėtų 26 savaičių).

Teisės po metų

 • Turite teisę pareikšti pretenzijas dėl neteisėto atleidimo iš darbo, jei darbdavys atleidžia be rimtos priežasties arba neduoda jums galimybės būti atleistam pagal atleidimo taisykles. Turite teisę gauti iš darbdavio atleidimo priežastis, išdėstytas raštu.

Teisės po dviejų metų

 • Galite reikalauti kompensacijos už atleidimą dėl etatų mažinimo, jei jūsų darbas pasibaigė, o daugiau niekas kitas nebuvo pasamdytas jo atlikti. Kompensacijos kiekis priklauso nuo jūsų amžiaus, atlyginimo dydžio ir darbo trukmės.

Daugiau pagalbos ir informacijos

Yra daug organizacijų, kurios teikia patarimus ir pagalbą. Kai kurios jų yra vyriausybinės įstaigos, kurios užtikrina, kad būtų laikomasi tam tikrų teisių, kitos yra nepriklausomos organizacijos ir gali duoti ptarimų ir informacijos įvairiais klausimais.

Patarimų piliečiams biuras (Citizens Advice Bureau (CAB)

Dauguma miestų turi CAB. Patarimų piliečiams biurai teikia nemokamus, konfidencialius, bešališkus ir nepriklausomus patarimus. Patarimų piliečiams biurai kasmet padeda išspręsti beveik šešis milijonus labai svarbių gyvenimo problemų, įskaitant įsiskolinimus ir vartotojų problemas, lengvatas ir pašalpas, apgyvendinimo, įdarbinimo ir imigracijos klausimus. Patarėjai gali padėti užpildyti anketas, parašyti laiškus, derėtis su kreditoriais ir atstovauti klientams teismuose ir tribunoluose.

Artimiausią CAB galite rasti iš www.nacab.org.uk arba iš telefonų knygos.

Įdarbinimo agentūros standartų inspekcija (Employment Agency Standards Inspectorate)

Jei dirbate agentūrai, kuri blogai su jumis elgiasi, ir manote, kad ji pažeidžia įstatymą, galite pranešti apie tai valstybinei įstaigai, kuri reguliuoja agentūras.

T: 0845 955 5105.

Verbavimo ir įdarbinimo konfederacija (Recruitment and Employment Confederation (REC)

Kai kurios agentūros (paprastai geresniosios) yra REC narės. REC nustato savo nariams standartus. Jei jūsų agentūra turi REC simbolį savo biuruose ar dokumentuose, galite skųstis REC, jei manote, kad pažeidžiamas darbo įstatymas.

T: 020 7462 3260

Sveikatos ir darbo apsaugos vadovas (Health and Safety Executive)

HSE suteikia patarimų ir informacijos sveikatos ir darbo apsaugos klausimais.

T: 08701 545 500 (8am-6pm)

Nacionalinio minimalaus atlyginimo telefonas (National Minimum Wage Helpline)

T: 0845 600 0678

Patarimų, sutaikinimo ir arbitražo tarnyba (Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

ACAS yra visuomeninė organizacija, propaguojanti gerus darbo santykius. Jų nacionalinė telefono tarnyba atsako į klausimus apie įdarbinimą ir duoda bendrų patarimų dėl darbuotojų ir darbdavių teisių.

T: 08457 47 47 47 (9am-4.30pm)

Darbo tribunolo tarnybos pasiteiravimų telefonas (Employment Tribunal Service Enquiry Line)

Infromacija apie ieškinio pateikimą ar tribunolo tvarką

T: 08457 959 775

Jei manote, kad jūsų problema turi diskriminavimo aspektą, jums gali padėti šios organizacijos:

Lygių galimybių komisija (Equal Opportunities Commission)

T: 0845 601 5901

http://www.eoc.org.uk/

Lygių rasinių galimybių komisija (Commission for Racial Equality)

T: 020 7939 0000

http://www.cre.gov.uk/

Neįgaliųjų teisių komisija (Disability Rights Commission)

T: 08457 622633

http://www.disability.gov.uk/

Lesbiečių ir gėjų įdarbinimo teisių komisija (Lesbian and Gay Employment Rights)

T: 020 7704 6066

www.lager.dircon.co.uk

 

Cia rasite tolimesnę naudingą informaciją apie juridines ir finansines paslaugas lietuvių kalba.

10 patarimų, ketinantiems ieškoti darbo Jungtinėje Karalystėje

Dovilė Ilevičiūtė, "Londono žinios"
2007 birželio mėn. 7 d.

Svarbiausias patarimas! Prieš išvykdamas uždarbiauti į svetimą kraštą, nuodugniai pamąstyk ir prisimink, kad šiandien gali pradėti sėkmingą karjerą, sukurti savo verslą bei siekti savo tikslų gimtinėje. Būtinai pasvarstyk, ar išnaudojai visas galimybes dirbti ir užsidirbti savoje šalyje. Pagalvok, kad ir Lietuvoje šiandien yra daug laisvų darbo vietų ir nuspręsk, ar tikrai verta siekti geresnio gyvenimo ir ieškoti darbo užsienyje.

Jei vis dėlto esi tvirtai nusprendęs išbandyti savo laimę svetur ir ketini ieškoti darbo Jungtinėje Karalystėje, NEPAMIRŠK:

Prieš išvykdamas:

1.Atidžiai patikrink pasiūlymą dirbti Jungtinėje Karalystėje. Patikrink, ar darbą siūlanti firma yra legali. Kompanijų, turinčių licenciją įdarbinti lietuvius užsienyje, sąrašą rasi internete šiuo adresu.

Venk skelbimų, kuriuose siūlomas darbas aprašomas neaiškiai. Netgi pasiūlymas gautas iš draugo ar giminaičio turi būti nuodugniai apsvarstytas. Ypač venk skelbimų, kuriose siūlomas jokios kvalifikacijos nereikalaujantis darbas, už kurį žadamas puikus atlyginimas. Kiti sukčių paprastai siūlomi darbai: laiškų adresavimas ir užpildymas, namų cecho įranga, darbas iš namų. Atsargiai vertink tuos darbo pasiūlymus, kuriuos siūlantis žmogus nurodo tik savo mobilų telefoną ar pašto dėžutės adresą, prašo sumokėti už surastą darbą iš anksto.

2. Susižinok, kokie reikalavimai keliami užsieniečiams, norintiems įsidarbinti Jungtinėje Karalystėje, kaip gauti leidimą dirbti ir gyventi.

Informaciją rasi čia.

3. Pasistenk susirasti kuo daugiau kontaktinių adresų Jungtinėje Karalystėje. Būtinai užsirašyk Lietuvos ambasados Londone koordinates: 84 Gloucester Place, Londonas, W1U 6AU. Tel: 020 7486 6401, 020 7486 6404; faksas 020 7486 6403; elektroninis paštas: consular@lithuanianembassy.co.uk. Išmok bent kelias reikalingiausias frazes anglų kalba.

4. Pranešk savo šeimai, artimiems draugams apie tai, kad išvyksti dirbti į užsienį. Palik jiems tikslų adresą, kur planuoji gyventi išvykęs, ir visą informaciją apie savo būsimą darbdavį. Palik tėvams ar draugams savo paso kopiją ir naujausią nuotrauką. Susitark su tėvais ir draugais, kada ir kokiu būdu jiems praneši, kaip tau sekasi.

5. Į kelionę pasiimk savo paso kopiją (geriausiai - patvirtintą notaro), kuri pravers, jei pamesi ar iš tavęs atims originalą. Jei turi tik asmens tapatybės kortelę, prieš išvykdamas kreipkis ir dėl paso gavimo – jei užsienyje prarasi vieną jų, visuomet galėsi pasinaudoti kitu dokumentu. Pasiimk bent tiek pinigų, kiek reikėtų bilietui namo. Apsidrausk nuo nelaimingų atsitikimų ir ligos.

6. Pasirašyk kuo detalesnę darbo sutartį. Venk pasirašyti darbo sutartį, kurios sąlygų nesupranti. Nesutik dirbti už mažesnį, nei minimalus atlygis (5,35 svaro už valandą). Nesutik, kad mokestis už tavo maitinimą, apgyvendinimą, kelionės iš/į darbą išlaidos būtų išskaičiuojamos iš tavo darbo užmokesčio.

Būdamas užsienyje:

7. Jokiu būdu niekam neatiduok savo paso, nebent to prašytų valstybės pareigūnai. Jei reikia, duomenis iš savo paso gali pateikti neatiduodamas paties dokumento. Jei tavo dokumentus pavogtų, nedelsdamas kreipkis į policiją ar Lietuvos ambasadą.

8. Jei atvykęs supranti, kad sąlygos yra kitokios, nei buvo parašyta darbo sutartyje, susisiek su firma ar asmeniu, kuris tau davė šį darbą. Reikalauk nedelsiant viską sutvarkyti. Jei situacija nesikeičia, tu turi teisę atšaukti kontraktą. Prireikus teisinės konsultacijos, nedelsdamas kreipkis pagalbos į artimiausią Teisinės pagalbos biurą ( Law Centre) arba Piliečių informacijos centrą arba skambink pagalbos linija ir pranešk apie pažeidimus „Gangmasters Licensing Authority“ (Įdarbintojų licencijavimo institucija) el. paštas enquiries@gla.gsi.gov.uk tel. 0845 602 5020, 0800 555 111, www. gla.gov.uk.

9. Būdamas užsienyje stenkis niekam neįsiskolinti, skambink savo šeimai ir draugams sutartu laiku, nedelsdamas informuok juos apie bet kokius pasikeitimus.

10. Nebijok ir, jei reikia, visuomet kreipkis į Lietuvos ambasadą ar policiją.
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)