langas.net » vokietija » darbas
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA


LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

i. bendros nuostatos

Kitaip nei tarkim Didžiojoje Britanijoje arba Airijoje, Vokietija dar nėra atvėrus savo darbo rinkos naujosioms ES narėms. Pagal įstojimo į ES sutartis, Lietuvos piliečiai vėliausiai nuo 2011 m. balandžio 30 d. galės be apribojimų įsidarbinti bet kokioje ES šalyje. Šiuo metu norintys įsidarbinti Vokietijoje turi konkrečiai darbo vietai gauti leidimą iš darbo biržos (Agentur für Arbeit). Taikoma panaši procedūra kaip ir visiems užsieniečiams, tačiau esant darbo vietai, kuriai nerandama tinkamo Vokietijos piliečio, pirmenybė suteikiama ES piliečiams. 

Lietuvos piliečių įsidarbinimo Vokietijoje galimybės reglamentuojamos šių įstatymų:

Nepaisant šių apribojimų Lietuvos piliečiai jau dabar visoje Europos sąjungoje turi teisę verstis individualia veikla, t.y. įsteigti privačią įmonę (selbständige Erwerbstätigkeit).

ii. darbo galimybės studentams

Pagal naujojo Aufenthaltsgesetz 16 straipsnį, visi Vokietijoje studijuojantys užsieniečiai turi teisę šalia studijų dirbti 90 dienų (arba 180 po pusę dienos) per metus. Tuo pačiu jokie laiko apribojimai netaikomi jei darbas yra aukštojoje  mokykloje ar kitokiame moksliniame institute (studentische Nebentätigkeiten).

Sėkmingai užbaigęs studijas, užsieniečiai taip pat gali gauti leidimą Vokietijoje toliau gyventi metus su tikslu pagal specialybę rasti darbo vietą.
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)