langas.net » vokietija » stipendijos
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA


LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

i. bendros stipendijos

Visų Vokietijoje veikiančių fondų duomenų bazę rasite svetainėje www.stiftungsindex.de (nuoroda: "Studienförderung)

Graduiertenkollegs - tai Deutsche Forschungsgemeinschaft finansuojamos (dažniausiai tarpdisciplininės) doktorantūros programos. Doktorantams bei postdoktorantams, priimtiems į šias programas, tuo pačiu suteikiama stipendija. Visų programų saraša rasite svetainėje http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/koordinierte_programme/graduiertenkollegs/

ii. išskirtinės stpiendijos LR piliečiams

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) kiekvienais metais suteikia per 200 stipendijų Lietuvos piliečiams, norintiems studijuoti Vokietijoje. Stipendijų paskirstymas yra vykdomas kiekvienų metų rugsėjo pradžioje, o prašymai Lietuvoje priimami iki lapkričio 15 d. Prašome atkreipti dėmesį į skelbimus spaudoje, radijo ir televizijos laidose arba galite teirautis

Lietuvos Respublikos Mokslo ir švietimo ministerijoje
aukštųjų mokyklų ir mokslo skyriuje
Kontaktinis asmuo: ponia Aurelija Širkaitė
Z. Sierakausko gatvė 15
03105 VILNIUS
Telefonas +370 5 266 34 51
Telefaksas +370 5 266 34 66
sirkaite(eta)mokslas.lt

arba kreipkitės į DAAD dėstytojus, dirbančius žemiau nurodytuose Lietuvos universitetuose:

Vilniaus Pedagoginiame universitete
Ponas Dr. Klaus Geyer
Vokiečių filologijos ir didaktikos katedra, 2-as aukštas, 208 kabinetas, Studentų gatvė 39, 08106 VILNIUS
Tel.: +370 5 272 0352, Telefaksas: +370 5 272 5692, klaus_geyer(eta)gmx.net
Priėmimo laikas: ketvirtadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val. Goethe’s instituto Vilniuje patalpose, Tilto gatvė 3-5/6.
Prašome iš anksto paskambinti telefonu +370 5 231 44 33 ir susitarti dėl susitikimo laiko.

Vytauto Didžiojo universitete Kaune
ponia Dr. Antje Johanning
Lektorin des DAAD und TestDaF-Beauftragte, Humanitarinių Mokslų Fakultetas, Vokiečių ir Prancūzų Filologijos Katedra, Donelaičio gatvė 52, LT-44244 KAUNAS
Tel. +370 37 327 837
Priėmimo laikas: trečiadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. ir ketvirtadieniais nuo 13.00 iki 14.00 val.
Donelaičio gatvė 52, 509 auditorijoje
bei trečiadieniais nuo 15.30 iki 16.30 val.
Kauno technologijos universitete (KTU), Gedimino gatvė 47, Vokiečių informacinis centras
bei ne paskaitų metu - tik pagal susitarimą.

DAAD teikiamų stipendijų LR piliečiams taip pat galite ieškoti jų duomenų bazėje adresu http://daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.de.html

Informaciją apie Lietuvos piliečiams teikiamas stipendijas rasite puslapyje http://daad.de/stipendien/de/index.de.html?land=22

 

Visuomeninis fondas Hertie, bendradarbiaujant su Bambergo universitetu ir Chemnico Technikos universitetu, siūlo naują stipendijų programą, apie kurią galite daugiau sužinoti šiais interneto adresais:
http://web.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/758.htm
http://www.tu-chemnitz.de/international/nach-chemnitz/stipendien/stipendium.php

 

JUNESKO Tarptautinės Hidrologinės programos (IHP) Vokietijos sekretoriatas, bendradarbiaujant su Federaline Hidrologijos tarnyba Koblence, siūlo studijas anglų kalba „International Bachelor (B.Sc.), Master (M.Sc.) and Doctorate (Ph.D.) Programs for Water and Water-Related Subjects in Germany”. Informacijos apie šias specifines programas galima prašyti IHP sekretoriate:

Sekretariat des IHP/HWRP
Herr Direktor Prof. Dr. S. Demuth
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
Postfach 20 02 53
56002 KOBLENZ
VOKIETIJA
Telefonas +49 261 13 06 53 13
Telefaksas +49 261 13 06 54 22
El. paštas demuth(eta)bafg.de
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)