langas.net » vokietija » studijos
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA


LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

i. aukštosios mokyklos

Vokietijoje šiuo metu yra per 320 aukštųjų mokyklų (universitetų (Universitäten), aukštųjų profesinių mokyklų (Fachhochschulen), bendrojo lavinimo aukštųjų mokyklų (Gesamthochschulen), aukštųjų muzikos ir meno mokyklų). Visos valstybinės aukštosios mokyklos yra atviros visų šalių studentams.

Visų Vokietijos aukštųjų mokyklų bei dėstomų dalykų duomenų bazę rasite svetainėje www.hochschulkompass.de.

ii. stojimas

Nuo 1998 metų Lietuvoje išlaikytų abitūros egzaminų rezultatai pripažįstami Vokietijoje, todėl, jais remiantis, leidžiama tiesiogiai stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Tiesa, reikalaujama pakankamas vokiečių kalbos žinias įrodančio dokumento. Jei mokyklos baigiamieji egzaminai laikyti prieš 1998 metus, Vokietijos universitetas gali pareikalauti laikyti stojamuosius egzaminus arba prieš tai lankyti studijų kolegiją. Išsamesnės informacijos gausite pačiose aukštosiose mokyklose.

Užsieniečiai, stojantys į Vokietijos aukštąsias mokyklas ir norintys išlaikyti kalbos egzaminą Lietuvoje, gali rinktis:

• Goethe's institutas Vilniuje du kartus per metus rengia Centrinį aukštesniosios pakopos egzaminą (Zentrale Oberstufenprüfung ZOP), kurį pripažįsta Vokietijos aukštosios mokyklos kaip kalbos žinių, būtinų studijoms, patvirtinimą. Išsamesnę informaciją apie egzaminus rasite Goethe instituto tinklalapyje: http://www.goethe.de

• Taip pat galite laikyti vokiečių kalbos egzaminą ir gauti Vokietijos aukštosiose mokyklose pripažįstamą kalbos egzamino pažymėjimą „TestDaF“ (vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos testas)

Vytauto Didžiojo universitete Kaune
ponia Dr. Antje Johanning,
DAAD lektorė ir TestDaF įgaliotinė
Humanitarinių Mokslų Fakultetas
Vokiečių ir Prancūzų Filologijos Katedra
K. Donelaičio gatvė 52
LT-44244 KAUNAS
Tel. +370 37 327 837
Priėmimo laikas: trečiadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. ir ketvirtadieniais nuo 13.00 iki 14.00 val.
Donelaičio gatvė 52, 509 auditorijoje
bei trečiadieniais nuo 15.30 iki 16.30 val.
Kauno technologijos universitete (KTU), Gedimino gatvė 47, Vokiečių informacinis centras
bei ne paskaitų metu - tik pagal susitarimą.
Daugiau informacijos rasite šiais adresais: http://www.testdaf.de http://www.vdu.lt/Humanities/vpfk/daad/daad.htm http://www.vdu.lt/Humanities/vpfk/TestDaf/testdaf.htm

Kai kuriose pasirinktose mokyklose moksleiviai taip pat turi galimybę gauti Švietimo ministrų konferencijos II laipsnio vokiečių kalbos diplomą (DSD II). Šis diplomas taip pat patenkina sąlygas, keliamas vokiečių kalbos žinioms patvirtinti, kurios būtinos studijoms Vokietijos aukštojoje mokykloje. Platesnę informaciją gausite telefonu
8 5 260-70-50, paskambinę poniai Brigitte Grögor, koordinatorei ir patarėjai vokiečių kalbos dėstymo klausimais Lietuvoje.

Užsieniečiai, prieš pradėdami studijuoti Vokietijoje, gali išlaikyti vokiečių kalbos egzaminą (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) pačioje Vokietijoje. Išsamesnę informaciją apie tai rasite Aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos tinklalapyje www.hrk.de.

Vis daugiau aukštųjų mokyklų siūlo taip vadinamas "tarptautines studijas" anglų kalba, taip palengvindamos užsieniečiams pasirinkti studijas Vokietijoje. Programose yra numatytas taip pat vokiečių kalbos dėstymas.

iii. studijų mokėsčiai

Iki 2002 m. Vokietijoje už studijas valstybinėje aukštojoje mokykloje nebuvo mokama, tačiau visados reikėjo (ir tebereikia) kiekvieną semestrą mokėti taip vadinamą "socialinį studentų mokestį" (Sozialbeitrag - apie € 50), kuris padengia pvz. studentines savivaldos institucijų veiklos išlaidas. Kai kuriuose universitetuose studentai papildomai moka € 60-100 per semestrą už viešojo transporto naudojimasį (taip vadinamas Studiticket). Sumokėjus šį vienkartinį mokestį galima visą semestrą naudotis apskrities viešuoju transportu.

Pastaraisiais metais Vokietijoje už aukštąjį išsilavinimą palaipsniui įvedami studijų mokėsčiai (Studiengebühren). Kadangi švietimo reikalai tvarkomi ne federaciniame, o krašto lygmenyje, dabartinė padėtis studijų mokėsčių atžvilgiu yra gana paini.

Beveik visuose kraštuose įvestas € 500-800 semestro mokėstis tiems studentams, kurie peržengia studijoms numatytą semestrų skaičių (Regelstudienzeit). Kai kuriuose kraštuose jau nuo 2006/7 mokslo metų taikomas panašus studijų mokėstis bepradedantiems studijuoti.

Norintiems studijuoti Vokietijoje labai patartina iš anksto pasiinformuoti apie studijų mokėsčius skirtinguose Vokietijos kraštuose bei universitetuose. Gerą apžvalgą rasite šiame straipsnyje

Plačiau:

Platesnę informaciją apie studijas Vokietijoje galite rasti Vokietijos akademinių mainų DAAD tiklapyje 
http://www.daad.de/deutschland/de/2.2.html
http://www.gate-germany.de

http://www.campus-germany.de
http://www.higher-education-compass.de
http://www.studienwahl.de
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)