langas.net » vokietija » vizos
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA


LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

i. LR piliečių teisės po įstojimo į ES

Per pastaruosius metus buvo daug įstatyminių pasikeitimų dėl LR piliečių buvimo Vokietijoje:

  • 1999.03.01 tarp Vokietijos ir Lietuvos įvestas bevizis turistinis režimas; tačiau norintiems ilgiau ne 3 mėnesius apsistoti Vokietijoje buvo reikalinga prieš kelionę įsigyti vizą
  • Lietuvai 2004.05.01 įstojus į Europos Sąjungą (ES), LR piliečiams nebereikia vizos keliaujant į Vokietiją; užtenka paso arba asmens tapatybės kortelės
  • 2005.01.01 įsigaliojo naujasis Zuwanderungsgesetz, reglamentuojantis užsieniečių teisinį statusą Vokietijoje; šis įstatymas daugeliu atžvilgių (pvz. pilietybės suteikimo klausimu) gerokai skiriasi nuo prieš jį galiojusio Ausländergesetz.

Europos Sąjungos pamatinė sutartis numato jos piliečių teisę į laisvą judėjimą ES ribose (Freizügigkeitsrecht). Todėl Lietuvos piliečiams, norintiems gyventi arba studijuoti Vokietijoje, vizų nebereikia. Kaip ir visiems Vokietijos gyventojams, radus būstą, būtina septynių dienų bėgyje registruoti gyvenimąją vietą (allgemeine Meldepflicht). Tai galima padaryti miesto ar apylinkės "gyventojų registracijos centre" (Einwohnermeldeamt).

ES piliečių laisvo judėjimo teisė Vokietijoje reglamentuoja Freizügigkeitsgesetz/EU. Pagal šio įstatymo 2-4 straipsnius (§ 2-4 FreizügG/EU) Vokietijoje apsigyventi gali visi ES piliečiai, kurie čia dirba arba studijuoja. Nedirbantys ES piliečiai taip pat gali Vokietijoje apsigyventi jei turi tinkamą sveikatos draudimą ir pakankamai pinigų pragyvenimui.

Pagal šio įstatymo 5 straipsnį (§ 5 Abs. 1 FreizügG/EU), ES piliečiams, gyvenantiems Vokietijoje, jų pageidavimu išduodama pažyma, kurioje surašyti jų statusas ir teisės (Bescheinigung gemäß §5 FreizügG/EU). Priklausomai  nuo gyvenvietės, pažymą galima gauti vietinėje Ausländerbehörde arba Meldebehörde.

ii. darbo leidimas

Pagal įstojimo į ES sutartis, Lietuvos (ir kitų naujų ES narių) piliečiams iki 2011 m. balandžio 30 d. galioja tam tikri įsidarbinimo apribojimai. Apie tai plačiau skaitykite skiltyje Opens internal link in current window"Darbas".

iii. Vokietijos pilietybė

Užsieniečiai, teisėtai gyvenę Vokietijoje daugiau kaip 8 metus, gali duoti prašymą įsigyti Vokietijos pilietybę. Tokiu atveju dažniausiai būtina atsisakyti kitų pilietybių, tačiau išimtys yra daromos. Vokietijos piliečių sutuoktiniai pilietybės gali prašyti po trejų metų santuokos. Vokietijoje gimę užsieniečių vaikai tam tikrom sąlygom įgyja Vokietijos pilietybę, tačiau būdami 18-23 metų turi galutinai apsispręsti vienai ar kitai pilietybei.

Plačiau:
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)